تروریسم مذهب ندارد

گروهی از جوانان تفلیس کمپینی را ایجاد کرده اند با این نام: تروریسم مذهب ندارد.

ایراکلی تدورادزه از فعالان و بنیانگذاران این کمپین می گوید: ما می خواهیم به جهانیان نشان بدهیم که اسلام مساوی تروریسم نیست. دین خشونت را توصیه نمی کند و همه ما باید با هر نوع خشونت و تروریسم مبارزه کنیم.
هواداران این کمپین روز 18 نوامبر جاری یک تجمع ده نفری در مقابل ساختمان پارلمان سابق برگزار کردند که هرچند تظاهرات کوچکی بود اما بازتاب رسانه ای وسیعی داشت و شبکه روستاوی2 نیز آن را گزارش کرد.
گرجستان یک جامعه چند فرهنگی است و پیروان ادیان گوناگون در این کشور زندگی می کنند. براساس برخی از برآوردها حدود 10 درصد از مردم این کشور مسلمان هستند.

نظرات