همکاری روزنامه نگاران ایرانی با سرویس های اطلاعاتی امریکا، انگلستان و هلند

روزنامه نگاران بازداشتیخبرگزاری مهر در ایران از قول منابع مطلع گزارش میدهد که روزنامه نگاران دستگیر شده ایرانی دارای ارتباط با نهادهای مرتبط با سرویس های اطلاعاتی امریکا، انگلستان و هلند در بیرون از ایران بوده اند. این افراد از نهادهای مزبور حقوق ماهانه دریافت می کردند و بعضی از آنها حدود یکدهه حقوق بگیر بودند.
در روزهای اخیر تعدادی از روزنامه نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند که عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیت‌ساز، سامان صفرزایی، حسن شیخ آقایی، هادی حیدری و ریحانه طباطبایی از آن جمله اند.
بر اساس گزارشهای سازمانهای مدافع آزادی بیان ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان بشمار می آید.

نظرات