شاخه های گل بر دیوار سفارت فرانسه در ایروان

سفارت فرانسه ایروانامروز مردم ایروان بر روی دیوار سفارت فرانسه شاخه های گل چیدند. این اقدام بیاد قربانیان حمله مرگبار در پاریس انجام شد.
[embed]https://youtu.be/SAcTMfGGc44[/embed]

نظرات