رستورانی که تنها یک روز باز بود

کی اف سیرستوران کی اف سی در تهران که خبر افتتاح آن در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی بپا کرد، تنها یکروز پس از افتتاح پلمپ شد.
در ایران مراحل اداری شروع کسب و کار بسیار بوروکراتیک و پیچیده است بطوریکه برای راه اندازی کسب و کاری جدید ماهها و گاه سالها باید لابی گری و کاغذبازی کرد اما برای تعطیل کردن یک کسب و کار تنها چند ساعت زمان لازم است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ایران یکی از بدترین کشورهای جهان برای کارآفرینان است.

نظرات