آیت الله جعفر سبحانی خواهان محدودیت در خدمات بانکی به مردم شد

جعفر سبحانیجعفر سبحانی که برخی از رسانه ها او را مرجع تقلید می نامند با علی رستگار مدیر عامل بانک ملت دیدار و گفتگو داشت.
به گزارش تابناک اقتصادی آیت الله جعفر سبحانی در ملاقات با علی رستگار گفت: بانک امین مال و سپرده مردم است بنابراین نباید به راحتی به همه افراد وام یا دسته چک داده شود زیرا اعطای بی محابای وام و دسته چک، مشکلات متعدد زیادی را در پی خواهد داشت که از جمله آنها افزایش زندانیان چک و سفته خواهد بود.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی ایران یکی از بدترین کشورها برای کارآفرینان است و از نظر شاخص آسانی کسب و کار در رده های بسیار نازلی قرار دارد، با اینحال گروههایی هستند که همواره خواهان دخالت بیشتر حکومت در حوزه اقتصاد و اعمال محدودیت افزونتر برای کارآفرینان مستقل هستند.

نظرات