بازرگانان ایرانی صد دلار هم پول مشاوره با کارشناس نمیدهند اما...

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در ایروان می گوید بسیاری از شرکت های صادراتی ایرانی به دلیل اینکه هزینه 100 یا 200 دلاری پرداخت نکنند از مشاور حقوقی بهره نمی گیرند. این مطلب را خبرگزاری مهر منتشر کرده است.
اما آنچه که قفقازستان به این خبر می افزاید این است که همین به اصطلاح بازرگانان گاه مبالغ کلانی به زنان منتظر در فرودگاه یا میدانهای مرکزی شهر پرداخت می کنند. واقعیت این است که نمایندگان شرکتهای دولتی یا شبه دولتی ایرانی گاه با دریافت هزینه سفر از شرکت برای به اصطلاح تحقیق یا بازارسنجی به ارمنستان مسافرت می کنند اما بجای مشاوره با کارشناسان حقوقی و مشاوران امور بازرگانی ترجیح می دهند با خانمهای خوشگل رایزنی کنند. بر اساس گزارشهای مستند این زنان ادعا می کنند با مقامات حکومتی ارمنستان در ارتباط هستند اما ارتباط آنها تنها در حد خبرچینی برای ماموران امنیتی ارمنستان و فضولی از ایرانی ها است. اغلب این فضول خانمها در قبال خدماتی که به ماموران انجام می دهند دستمزدی دریافت نمی کنند بلکه از مصونیت شغلی در حرفه روسپیگری برخوردار می شوند و متاسفانه گاه مورد تجاوز ماموران نیز قرار می گیرند.

هاماياک آواديس يانس بدرستی به این نکته اشاره می کند که بازار ارمنستان کوچک و رقابت در آن شدید است بنابراین ورود بازرگانان و تجار ایرانی باید با مطالعه و بررسی دقیق و علمی صورت گیرد.
بنظر می رسد مدیران شرکتهای بزرگ تجاری و صنعتی باید آگاهی بیشتری نسبت به جامعه ارمنستان پیدا کنند تا نمایندگان خود را با ضریب خطای کمتری گزینش نمایند.

نظرات