سفیر جدید گرجستان در بریتانیا وزیر سابق خارجه

تامار بروچاشویلی وزیر پیشین امور خارجه گرجستان برای سمت سفیر این کشور در بریتانیا انتخاب شد. در حال حاضر رواز گاچه چیلادزه در سمت سفیر خدمت می کند و بر اساس اعلام وزارت خارجه پس از انتصاب بروچاشویلی بعنوان دیپلمات در سفارت باقی خواهد ماند.

نظرات