افزایش شدید میزان ابتلا به بیماری های گوارشی در ارمنستان

لیانا توروسیانمدیر مرکز ملی کنترل بیماریها در ارمنستان می گوید میزان بیماریهای گوارشی در سال جاری 5 برابر بیشتر از سال گذشته است. به گفته خانم لیانا توروسیان مواد غذایی آلوده دلیل اصلی ابتلا به بیماری های گوارشی است و در مواردی آلودگی آب نیز موجب بیماری شده است.
خانم توروسیان به همه افراد توصیه کرد که دستهای خود را پاکیزه نگه دارند زیرا به گفته او بیماری بیشتر از راه دستهای آلوده منتقل می شود.
قفقازستان از این خانم مدیر که توصیه کرد دستهای خود را بشوییم تشکر می کند اما خوب بود ایشان توضیح می دانند ماهایی که پارسال دستهامان را خوب نمی شستیم چرا کمتر احتمال داشت بیمار شویم. نکنه خدای ناکرده امسال توزیع مواد غذایی آلوده بیشتر شده است و کله گنده هایی پشت سیستم توزیع هستند که وزارت بهداشت ارمنستان نباید در امور آنها دخالت کند :(
مرکز کنترل بیمارها که لیانا توروسیان مدیریت آن را برعهده دارد یک اداره دولتی وابسته به وزارت بهداشت ارمنستان است.

نظرات