شارلی ابدو با قربانیان سانحه هوایی هم شوخی می کند

نشریه فکاهی شارلی ابدو کاریکاتورهایی را درباره سقوط هواپیمای روسی در مصر منتشر کرده است که باعث ابراز ناخرسندی روسها شده است. خبرگزاری اسپوتنیک در عنوانی خبری آنها را وقیحانه توصیف نموده است و پیشنهاد تدوین قانونی برای ممنوع کردن توهین رسانه ها به قربانیان فجایع و سوانح را گزارش کرده است .
به گزارش خبرگزاری مزبور ایگور موروزوف، عضو کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون در مجلس علیای پارلمان روسیه، کاریکاتور های منتشر شده در مجله شارلی ابدو را کفر آمیز و توهین به یادبود قربانیان سقوط هواپیمای ایرباس روسی نامید. ایگور موروزوف گفت: به مسخره گرفتن فاجعه رخ داده در صحرای سینا غیر قابل قبول است. تلاش شارلی ابدو برای نشان دادن منحربفردی خود آدم را شوکه می کند. بدون اختیار فاجعه رخ داده در ژانویه سال 2015 در دفتر این مجله به خاطر می آید. به نظر من خود این روزنامه نگاران چنین اقدامات خشونت باری را تحریک می کنند.

نظرات