اکثر جوانان ارمنستان علاقه ای به سیاست ندارند

جوانان ارمنستانبه گزارش رادیو ارمنی صدا و سیما هارون آدیبکیان جامعه شناس ارمنی با اشاره به تحقیقات گسترده در مورد میزان تحرک جوانان ارمنی در عرصه سیاست اظهار داشت، بیش از نیمی از جوانانی که مورد پرسش قرار گرفته اند نسبت به سیاست بی تفاوت و سرگرم موضوعات مربوط به تحصیلات خود و در صورت متاهل بودن نیز درگیر رسیدگی به امورات زندگی خود بوده اند.
آدیبکیان معتقد است جوانان این کشور از جنبه سیاسی آموزش ندیده اند و در مورد نظام حکومتی هیچ ایده خاصی ندارند. در مورد همه پرسی پیش رو نیز نتایج نظر سنجی مشخص کرده است که آن ها هیچ آگاهی از تغییرات احتمالی در نظام حکومتی کشور نداشته و مشارکتی که از جوانان انتظار می رود وجود ندارد.
این جامعه شناس ارمنی افزود: در ارمنستان تنها پنج درصد از جوانان نسبت به سیاست از خود علاقه نشان داده و با عضویت در شاخه های جوانان احزاب، آینده سیاسی خود را رقم می زنند. با نگاهی اجمالی به تجمعات برگزار شده مشخص می شود که شرکت کنندگان در این تجمعات بیشتر افرادی 50-60 ساله بوده و جوانان حضور چندانی ندارند.

نظرات