ورود کالاهای امریکایی به ایران ممنوع شد

فلافلوزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. در متن این بخشنامه به دستور رهبر جمهوری اسلامی اشاره شده است.
از اسلامشهر نیز گزارش شده است که امسال در مراسم موسوم به 13 آبان گروهی شعار مرگ بر مک دونالد و درود بر فلافل سر می دادند که پیام آن خود داری از مصرف کالاهای امریکایی ارزیابی می شود. یادآوری می گردد که در راهپیمایی های حکومتی مانند مراسم 13 آبان کلیه شعارها و پلاکاردها از سوی نهاد ویژه ای تهیه می شود.

نظرات