رهبر روحانی گرجستان از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان دفاع کرد

رئیس جمهوری آذربایجان که به گرجستان سفر کرده است بدیدار ایلیای دوم رهبر روحانی گرجستان رفت. در این دیدار ایلیا گفت: ما نگران نقض تمامیت ارضی در جمهوری آذربایجان و گرجستان هستیم و امیدواریم تمامیت ارضی هر دو کشور احیا شود.
اگر نخواهیم وارد پیچ و خمهای تفسیرهای سیاسی بشویم، گفته های ایلیا این مفهوم را می رساند که قره باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که توسط ارمنستان اشغال شده است. توجه داشته باشید که ایلیا نه تنها بخاطر اینکه اسقف کلیسای ارتودکس است لقب رهبر روحانی گرجستان را گرفته است بلکه او محبوب ترین شخصیت در کشور گرجستان است بطوریکه مورد احترام پیروان کلیه مذاهب است و نفوذ معنوی فراوانی در این کشور دارد.
بنظر می رسد بیانات ایلیا خشم ارمنستانی ها را برانگیخته است. خبرگزاری نیوز در ارمنستان این اظهارات را ضد ارمنی توصیف کرد.

نظرات