هشتاد سالگی آلن دلون

آلن دلون بازیگر مشهور فرانسوی متولد 8 نوامبر 1935 است و امروز هشتاد ساله شد. در ایران این بازیگر را با صدای خسرو خسروشاهی می شناسند و اصطلاح صدای آلن دلونی در بین ایرانیان جا افتاده است. خوش تیپی این هنرمند نیز بین ایرانیان مثال زدنی شده است و عبارت تیپ آلن دلونی  در زبان فارسی استفاده می شود.

نظرات