آژانسهای روسیه تورهای ترکیه را لغو کرده اند

رسانه های روسیه گزارش می دهند که پروازهای چارتر برای جابجایی گردشگران بین ترکیه و روسیه لغو شده اند این در حالی است که وزارت خارجه روسیه به شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به ترکیه اجتناب نمایند.
گزارشهایی نیز بدست آمده است که ورود کالاهای ترکیه ای به روسیه دشوارتر شده است. در پایانه لارسی که مرز عبور بین گرجستان و روسیه می باشد، صفی از کامیونهای ترکیه ای تشکیل شده است. هر چند مقامات روسیه در این مورد اظهار نظر رسمی نکرده اند اما بنظر می رسد که ورود کامیونهای ترکیه به خاک روسیه با مشکلات جدیدی مواجه شده است.

نظرات