بیاد هدی لامار

Hedy-Lamarrنهم نوامبر سالروز تولد هدی لامار هنرپیشه و مخترع قرن بیستم است. زیبایی چهره او شهرتی عالمگیر بدست آورد. امروز گوگل بمانسبت زادروز او لوگویش را تغییر داد.

نظرات