بزودی هواپیماهای مسافربری چینی به پرواز درخواهند آمد

هواپیمای چینینخستین هواپیمای مسافربری چین پس از گذشت 7 سال از طراحی و ساخت آن رونمایی شد. سازنده این هواپیما شرکت هواپیماهای تجاری چین اعلام کرده است که نخستین پرواز آزمایشی هواپیمای C919 در سال 2016 انجام خواهد شد. برخی از منابع گزارش داده اند که پرواز آزمایشی این هواپیما ممکن است به سال 2017 موکول شود.

نظرات