در سال 2016 شهروندان گرجستان بدون ویزا به اروپا سفر خواهند کرد؟

گرجستان اروپا

قفقازستان - بسیاری از تحلیل گران بر این باور هستند که بزودی گرجستان و اتحادیه اروپا در مورد سفر آزاد شهروندان این کشور به اروپا به توافق خواهند رسید. نشریه جهان Die Welt در آلمان تا آنجا پیش رفته است که اعلام کرده است اوکراین و گرجستان در اواسط سال 2016 به رژیم لغو روادید با اروپا دسترسی پیدا خواهند کرد. اوکراین بیش از 46 میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از کشورهای فقیر و فاسد جهان است. آیا براستی اروپا حاضر است انبوهی از مهاجران جدید غیرقانونی را تحمل کند؟

اتحادیه اروپا در حال حاضر با موجی از پناهجویان سوری و عراقی مواجه است بنابراین نیاز دارد کشورهای دیگر نیز بار این مسئولیت را بعهده گیرند و با اروپائیان همکاری کنند. لااقل هم پیمانان و شریکان اروپا باید در این زمینه به اتحادیه یاری برسانند. ترکیه در این مسیر پیشگام بوده است و توانسته است درباره نحوه کند کردن موج مهاجرت با اروپائیها به توافق برسد و در صورت عمل به تعهدات خود از اکتبر سال 2016 شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر می کنند. گرجستان با اصلاح قانون مهاجرت در سال 2014 قوانین و مقررات کشور را بطور شتابان با معیارهای اروپایی مطابق کرد و البته هزینه گزافی در این راه پرداخت کرد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان را بدردسر انداخت یا از این سرزمین ناامید کرد و اکنون نیز با راه اندازی ویزای الکترونیک دروازه های خود را بروی جهانیان باز کرده است. حالا این نوبت اروپائیها است که به تلاشهای صادقانه و شجاعانه گرجستان امتیازی بدهند. این بنفع اروپا است که بجای پذیرفتن پناهنده از مناطق پرآشوب خاورمیانه، مهاجران از کشورهایی را تحمل کند که ارزشهای اروپایی را پذیرفته اند و راحت تر می توانند خود را با جامعه میزبان تطبیق بدهند. از سوی دیگران مهاجران خاورمیانه ای نیز میدانند درکشورهایی مانند ترکیه و گرجستان از خدمات رفاه عمومی چندان خبری نیست و در صورت شرایط مساعد در کشورشان حاضر نخواهند شد بهر بهایی در جامعه میزبان اسکان یابند.
در کل شرایط برای امضاء توافقنامه لغو روادید برای مسافرت شهروندان گرجستان به اروپا از بسیاری جهات مناسب بنظر می رسد اما این موضوع هم جنبه های فنی و هم سیاسی دارد. در بعد سیاسی گویا باید انتظار هر غیرممکنی را داشت اما در همین ماه دسامبر و بعد از ارزیابی اتحادیه اروپا در مورد میزان پیشرفت فنی گرجستان موضوع روشن تر خواهد شد.

نظرات