روزهای آغازین سال 2016 با برف و سرما

snow-removal-yerevanبر اساس پیش بینی هواشناسی از روز یک ژانویه دمای هوا در قفقاز کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد و در شهرهای ایروان و تفلیس شاهد بارش برف خواهیم بود.
سازمان هواشناسی ارمنستان اعلام کرده است که یک جبهه هوای سرد از شمال اروپا بسوی مدیترانه در حرکت است و در روزهای آینده منطقه قفقاز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. روز اول ژانویه دمای هوا در تفلیس تا صفر درجه کاهش خواهش یافت و روز دوم ژانویه دمای هوای این شهر به 5- درجه نیز خواهد رسید. حداکثر دمای هوا در روز دوم ژانویه 1+ درجه سلسیوس خواهد بود.

نظرات