در 9 ماهه اول سال جاری 18 ایرانی از ارمنستان تقاضای پناهندگی کردند

پناهندگان ارمنستاناداره مهاجرت ارمنستان آمار مربوط به پناهجویان و پناهندگان در سال 2015 را منتشر کرد. بر اساس این آمار در 9 ماهه اول سال جاری 251 نفر از این کشور درخواست پناهندگی نمودند.
در دوره مزبور متقاضیان پناهندگی در ارمنستان از گینه 3 نفر، ایران 18 نفر، عراق 62 نفر، لبنان 5 نفر، یمن 3 نفر، سوریه 73 نفر و اوکراین 82 نفر بودند. همچنین افرادی از کشورهای گرجستان، جمهوری آذربایجان، افریقای جنوبی، نیجریه و جمهوری چک نیز از ارمنستان درخواست پناهندگی کرده اند.
طبق آمار یاد شده، 55 درخواست پناهندگی معلق گردید یا به مراحل بررسی نینجامید. 22 متقاضی پاسخ منفی دریافت کردند و 148 پناهجو از دولت ارمنستان پناهندگی دریافت کردند.

نظرات