سالن اپرا و باله تفلیس بازگشایی شده است

قفقازستان - از سال 2009 سالن باشکوه و تاریخی اپرا و باله تفلیس بسته بوده است. علت این تعطیلی 6 ساله نوسازی و بازسازی ساختمان اعلام شده است اما چند روزی است که گویا این تعمیرات طولانی به پایان رسیده است و بار دیگر دربهای سالن اپرا بروی عموم باز شده است.
روز 28 نوامبر سال جاری یکی از کارهای یری کیلیان هنرمند معاصر چک در سالن اپرای تفلیس اجرا شد. با اینجال گفته می شود که مراسم رسمی افتتاح این مجموعه در سال 2016 برگزار خواهد شد.

نظرات