کمیسیون اروپا لغو روادید برای شهروندان گرجستان را تائید کرد

travel-visa-freeامروز 18 دسامبر گزارش کمیسیون اروپا در مورد اقدامات گرجستان برای تحقق رژیم لغو روادید منتشر گردید. این گزارش که در چهارچوب ارزیابی برنامه اقدام برای آزادسازی ویزا VLAP منتشر شده است، وضعیت این کشور را مثبت ارزیابی کرده است. بنابراین انتظار می رود بزودی طرح پیشنهادی کمیسیون برای وضع قانون لغو روادید به شورای اروپا و نیز به پارلمان اروپا ارائه شود. برای عملی شدن مسافرت بدون روادید شورا و پارلمان باید طرح پیشنهادی را به تصویب برسانند.
رئیس جمهور گرجستان از گزارش مثبت کمیسیون اروپا استقبال کرد و گفت گرجستان باید بسرعت شرایط "برنامه اقدام برای آزادسازی ویزا" را تکمیل نماید تا شهروندان کشور بتوانند در سال 2016 بدون ویزا به اروپا مسافرت کنند.

نظرات