گروه و.ت.ب در لیست تحریم خزانه داری امریکا

vtbbankخزانه داری ایالات متحد امریکا بانکهای و.ت.ب VTB در ارمنستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و چند کشور دیگر جهان را در لیست موسسات تحت تحریم قرار داد. این تحریمها مربوط به مسائل اوکراین- روسیه می باشد.

نظرات