گرجستان به مونته نگرو تبریک می گوید

Margvelashviliپس از آنکه سازمان ناتو از مونته نگرو دعوت به عضویت نمود، رئیس جمهوری گرجستان پیام تبریکی به فیلیپ وویانوویچ رئیس جمهور مونته نگرو ارسال کرد. در این پیام ضمن تبریک به دولت و مردم مونته نگرو آمده است که گرجستان نیز به تلاش برای عضویت در ناتو ادامه خواهد داد. رئیس جمهور گرجستان در این پیام تلاشهای مشترک دو کشور را موجب گسترش امنیت و ثبات عمومی در جامعه یورو آتلانتیک دانسته است.
علی رغم استقبال گرجستان از عضویت مونته نگرو در ناتو، روسیه چنین اقدامی را تهدیدکننده ثبات در غرب بالکان دانسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است عضویت مونته‌نگرو در ناتو، به منزله پیامی نیرومند و چالش‌جویانه است.
عضویت مونته نگرو در ناتو ماهها بطول خواهد انجامید.

نظرات