سرقت از بانک لیبرتی شعبه باختریونی

لیبرتیبعد از ظهر 16 دسامبر یک گروه 4 نفره از سارقان وارد شعبه باختریونی از بانک لیبرتی در تفلیس شدند و مبالغی وجه نقد را به سرقت بردند.
وزارت کشور گرجستان مبالغ سرقت شده را 13 هزار دلار، 18 هزار لاری و 2.5 هزار یورو اعلام کرده است. خوشبختانه در این سرقت به کسی صدمه جسمی وارد نشده است.
با توجه به افزایش سرقتها در هفته های پایانی سال، قفقازستان توصیه می کند که تا حد امکان امور بانکی را با استفاده از خدمات اینترنت بانک انجام دهید و از حمل مقادیر زیاد وجه نقد خودداری نمایید.

نظرات