گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان

Giorgi_Kvirikashviliپارلمان گرجستان با 86 رای موافق در مقابل 28 رای مخالف انتصاب گیورگی کویریکاشویلی به عنوان نخست وزیر جدید گرجستان را تائید نمود.
ترکیب کابینه دولت تغییری نکرده است جز آنکه کویریکاشویلی پیشتر وزیر خارجه بود و می بایستی یک وزیر خارجه جدید بجای او وارد کابینه شود. میخیل جانلیدزه وزیر جدید امور خارجه در گرجستان است.
ایراکلی قازیباشویلی نخست وزیر پیشین گرجستان از سمت خود استعفا کرده است.

نظرات