تقلب گسترده در همه پرسی ارمنستان

تظاهرات ایروانعلاوه بر گروههای سیاسی مخالف، سازمانهای مدنی نیز تقلب گسترده در همه پرسی قانون اساسی ارمنستان را تائید کرده اند. گروه ناظران شهروند عکسی را منتشر کرده است که در آن یک مرد سه بار در یک حوزه رای گیری رای می دهد.
گروه ناظران شهروند و نیز پلاتفرم اروپایی برای انتخابات آزاد در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که این همه پرسی اراده آزاد شهروندان ارمنستان را بازتاب نمی دهد و نباید بصورت قانون دربیاید.
سفارت امریکا در ایروان نیز از مقامات این کشور خواسته است تا گزارشهای رسیده در مورد تخلف در همه پرسی را مورد رسیدگی قرار دهند.

[caption id="attachment_9373" align="aligncenter" width="548"]The same man voting three times in polling station No. 03/11 in Shengavit, Yerevan. Pictures by Bianca Bernardi The same man voting three times in polling station No. 03/11 in Shengavit, Yerevan. Pictures by Bianca Bernardi for the Citizen Observer Initiative[/caption]

نظرات