کنیاک ارمنستان مشتری ندارد

شاه اسماعیلدر سال جاری حجم صادرات کنیاک از ارمنستان به روسیه 15 درصد کاهش یافت این در حالی است که 25 درصد از قیمت این محصول کاسته شده است. روسیه بزرگترین بازار کنیاک ارمنستان است.
روز 16 دسامبر جاری اواگ هاروتونیان رئیس اتحادیه شراب سازان ارمنستان در یک کنفرانس رسانه ای ضمن اعلام ارقام مزبور علت از دست رفتن بازار کنیاک را سقوط ارزش روبل و ورود کنیاکهای ساخت جمهوری آذربایجان در بازار روسیه اعلام کرد.
گفته می شود شرکتهای تولید کنیاک در جمهوری آذربایجان با مشارکت روسها فعالیت می کنند و از نظر قیمت و کیفیت بر محصولات ارمنستان پیشی گرفته اند.

نظرات