سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان‎

بنیاد مطالعات قفقازنشستی تحت عنوان «سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان» به همت بنیاد مطالعات قفقاز بتاریخ 16 دسامبر برگزار می شود به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها در این نشست دکتر علی کالیراد و سالار سیف الدینی، کارشناسان و پژوهشگران قفقاز به بررسی و واکاوی سویه های هویتی تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان در ارتباط با میراث مشترک تاریخی به ویژه شخصیت ها، دولتمردان و حکومت های ایرانی خواهند پرداخت.حضور در این نشست برای عموم رایگان است.
در اینجا بدنیست به این نکته اشاره شود پس از آنکه حامد کاظم زاده از سمت دبیرکلی بنیاد مطالعات قفقاز عزل گردید، این بنیاد از یک موسسه پژوهشی به یک موسسه فرمایشی و بی کیفیت تبدیل شده است که نماد فوق نمونه ای از آن است. این آرم از وبسایت بنیاد مطالعات قفقاز وابسته به دانشگاه تهران کپی شده است و قفقازستان در قبال بیسوادی دارندگان آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

نظرات