جنایت مرگبار درشرق گرجستان منجر به لغو برنامه سال نو گردید

[caption id="attachment_9699" align="aligncenter" width="268"]Interpressnews Interpressnews[/caption]

امروز در شهر تلاوی بسوی ماموران پلیس تیراندازی شد. گلا لامازوشویلی نام افسری است که بر اثر اصابت گلوله در جا جان سپرد. یک پلیس زن که همکار اوست بشدت مجروح شده است و اکنون در بیمارستان شهر بستری می باشد. ایراکلی شیولاشویلی فرماندار کاختی اعلام کرده است که کلیه برنامه های مربوط به مراسم سال نو در روز 31 دسامبر لغو می شود.
بدنبال این حادثه جنایی وزیر کشور گرجستان که به تلاوی سفر کرده است از پلیس مجروح در بیمارستان عیادت کرد.
اینترپرس گزارش کرده است که عامل جنایت یک جوان 19 ساله بوده است که دستگیر شده است. شاهدان به این خبرگزاری گفته اند که این جوان مسلسل بهمراه داشت و نخست پلیس زن را هدف گرفت.

نظرات