روزنامه نگار جمهوری آذربایجان به شش سال حبس محکوم شد

رئوف قدیرفرئوف قدیرف روزنامه نگار سرشناس جمهوری آذربایجان به شش سال حبس محکوم شد. روز 28 دسامبر جاری دادگاهی در جمهوری آذربایجان او را به جرم جاسوسی برای ارمنستان گناهکار دانست و به تحمل زندان محکوم کرد.
رئوف قدیرف متولد سال 1961 در جمهوری آذربایجان بود و از سال 2010 بهمراه خانواده اش در ترکیه زندگی می کرد. در ماه آوریل سال 2014 از ترکیه اخراج شد و هنگام ورود به جمهوری آذربایجان در فرودگاه باکو دستگیر گردید. اخراج قدیرف از ترکیه تنها زمان اندکی پس از دیدار رجب طیب اردوغان از باکو به وقوع پیوست.
قدیرف پیش از اسکان در ترکیه در حدود 10 سال خبرنگار بخش سیاسی روزنامه زرکالو Zerkalo در جمهوری آذربایجان بود. او در سال 2005  از سوی الهام علی اف عنوان روزنامه نگار افتخاری جمهوری آذربایجان را کسب کرد. اتهام عمده ای که به قدیرف وارد شد مربوط به دیدارهای او از ارمنستان در سالهای 2008 و 2009 بود. او متهم شد که اطلاعاتی از وضعیت نظامی و سیاسی کشورش را در اختیار سرویس امنیتی ارمنستان قرار داده است. وکیل مدافع او این اتهام را رد کرد و اعلام نمود که دسترسی قدیرف به چنین اطلاعاتی غیرممکن بود.
رئوف قدیرف در سال 2008 جایزه مطبوعات آزاد شرق اروپا را از بنیاد گرد بوسریوس دریافت کرد. اکنون همسر و دختراو در کشور سوئیس زندگی می کنند.

نظرات