آمار پناهجویان و پناهندگان در گرجستان

بر اساس آماری که بتازگی دادگستری گرجستان منتشر کرده است 995 پناهجو در این کشور وجود دارد. هچنین 1192 پناهنده در این کشور زندگی می کنند که بیشتر از کشورهای عراق، اوکراین، روسیه و سوریه هستند.

نظرات