خودروهای راست فرمان پلاک نخواهند شد

راست فرمانوزارت کشور گرجستان اعلام کرد که از این پس اتوموبیلهایی که فرمان آنها سمت راست قرار دارند شماره گذاری و پلاک نخواهند شد.
واردات و عبور ماشینهای راست فرمان در گرجستان آزاد است. تاکنون بسیاری از این نوع ماشینها پلاک شده اند و عبور و مرور آنها در سطح شهرها و جاده ها مشهود است.

نظرات