قاریباشویلی پیش از انتشار گزارش کمیسیون اروپا به مردم گرجستان تبریک گفت

ایراکلی قاریباشویلیقرار است امروز گزارش کمیسیون اروپا در مورد پیشرفت گرجستان در روند لغو روادید اروپا منتشر شود. ایراکلی قاریباشویلی کله صبح و پیش از انتشار رسمی گزارش به مردم گرجستان تبریک گفته است و امروز را روز مهمی خوانده است.
قاریباشویلی در جلسه هیئت دولت می گوید دیشب با اتحادیه اروپا گفتگو داشته ام، گزارش نهایی امروز منتشر می شود و نتیجه آن مثبت است. تبریک به همه شما و به مردم گرجستان.
قاریباشویلی این موفقیت را حاصل سه سال تلاش خستگی ناپذیر می داند.
گزارش کمیسیون اروپا قرار بود روز 15 دسامبر منتشر شود ولی تا امروز بتاخیر افتاده است. این گزارش پیشرفتهای فنی گرجستان در زمینه آمادگی برای لغو روادید را مورد ارزیابی قرار می دهد. اگر برپایه گزارش پیشرفتهای گرجستان در این زمینه کافی باشد، روند سیاسی تا توافق دوطرف آغاز خواهد شد.

نظرات