سفیر ایران در ارمنستان به دلالی مشغول است ؟

کاظم سجادی بعنوان سفیر جمهوری اسلامی در ایروان خدمت می کند. گزارش های متعددی به قفقازستان رسیده است که وقتی ایرانی ها به ملاقات او می روند ودر مورد اوضاع ارمنستان گفتگو می کنند، سجادی از کشوی میز خود چند طرح اقتصادی را بیرون می آورد و در مورد محاسن سرمایه گذاری در آنها صحبت می کند. یادآوری می شود که سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان، بخش رایزنی بازرگانی دارد و اتحادیه تجار ایرانی نیز در این کشور فعال است. یعنی آقای سفیر کار مهمتری ندارد در این کشور ندارد که وظایف زیرمجموعه های خود را انجام می دهد؟ یا خدای ناکرده فکر می کند آب و نان خوبی در امور دلالی است که چرا دیگران باید آن را بخورند؟

اگر آقای سفیر وقت اضافه دارند، چرا وقت خود را به فکرکردن در اینباره صرف نمی کنند که کشور ایران فرصتهای تاریخی و منافع درازمدت خود را در قفقاز و آسیای میانه از دست داده است؟ همین چند روز پیش خط لوله شرق به غرب در ترکمنستان افتتاح شد. گاز ترکمنستان به قفقاز می رود تا از طریق ترکیه به اروپا صادر شود و ایران در این مسیر انتقال جایگاهی ندارد. قطار از چین به تفلیس میرسد تا به ترکیه و اروپا برود و ایران در مسیر جاده ابریشم جدید قرار نگرفته است و بسیاری مسائل دیگر که ضعف سیاست خارجی ایران را نشان می دهد. توصیه می کنم کاظم سجادی بجای خواندن بولتنهای خبری دولتی، هر از چندی سری بهمین وبلاگ بزند تا بیشتر با واقعیتها آشنا شود.
اگر آقای سفیر فکر می کند که مسائل کلان به ایشان ارتباطی ندارد و تنها باید به امور سفارت بپردازند، خب به امور سفارت بپردازند، لااقل وبسایت سفارت را که می توانند بروز کنند تا جدیدترین آمار مربوط به تجارت خارجی ارمنستان در این وبسایت مربوط به سال 2012 نباشد.

نظرات