پیشنهاد ایرانی شدن نام اوستیای جنوبی

قفقازستان - لئونید تیبیلف رئیس جمهور اوستیای جنوبی پیشنهاد کرد که نام این جمهوری به اوستیای جنوبی-آلانیا تغییر یابد. این پیشنهاد با واکنش منفی تفلیس مواجه شد. آلان ها از اقوام ایرانی ساکن قفقاز هستند.

نشریه اجندا agenda که از مواضع رسمی و برنامه های دولت گرجستان حمایت می کند پیشنهاد تیبیلف را در راستای برنامه ریزی برای پیوستن به روسیه ارزیابی کرده است. این نشریه مطلبی منتشر کرده است که در آن ضمن اشاره به نام جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا Республика Северная Осетия در فدراسیون روسیه این گفته تیبیلف یاداوری می شود که اوستیای جنوبی در حال آمادگی برای پیوستن به روسیه است.
بطور کلی گروههایی که در اوستیای جنوبی خواهان الحاق این منطقه به روسیه هستند، خواسته مزبور را در قالب اتحاد دو اوستیا نزد افکار عمومی مطرح می کنند. تیبیلف شاخص ترین چهره ای است که بگونه ای آشکار از این جریان حمایت می کند. پیشنهاد اضافه کردن نام آلانیا به اوستیای جنوبی ضمن تلاش برای همگونی نام این جمهوری با همسایه شمالی، می تواند تاکیدی بر غیرگرجی بودن اقوام ساکن در این منطقه باشد.
اگر دولتی خردمند و حافظ منافع ملی بر ایران حاکم باشد، ایرانیان با سابقه تاریخی خود می توانند نقش موثری در کاهش نفوذ روسیه در اوستیا و اتحاد این جمهوری با گرجستان ایفا نمایند. تفلیس شهری چند قومی با تنوع فرهنگی است و ظرفیت دارد تا اوستی ها و الانی ها با مشارکت در قدرت آرمانهای خود را نه از مسکو بلکه از این شهر پی گیری کنند.

نظرات