مقامات گرجستان به لغو روادید از سوی اروپا امیدوارند

ناتالی سابانادزهقرار بود امروز 15 دسامبر گزارش کمیسیون اروپا در مورد پیشرفت گرجستان در روند لغو روادید اروپا منتشر شود. انتشار این گزارش به تاخیر افتاده است اما مقامات گرجستان هنوز امیدوار هستند که این گزارش بزودی منتشر شود و شرایط موجود برای لغو روادید مثبت ارزیابی گردد. نخست وزیر و تنی چند از وزرای گرجستان در این مورد اظهار نظر کرده اند.
ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان می گوید که انتشار گزارش بدلایل فنی بتاخیر افتاده است. در روزهای آینده گزارش منتشر خواهد شد و نتیجه آن مثبت است. وزیر امور خارجه گرجستان نیز در اظهاراتی مشابه ابراز امیدواری کرده است که این گزارش تا پایان ماه دسامبر یا زودتر منتشر گردد و گفته است آنطور که ما مطلع شده ایم نتیجه مثبت است.
ناتالی سابانادزه نماینده گرجستان در کمیسیون اروپا می گوید این تاخیر چند روزه است و مربوط به گرجستان نیست. من میدانم این یک گزارش مثبت درباره گرجستان است.
منابع دیگر گزارش داده اند که تاخیر در انتشار گزارش کمیسون اروپا مربوط به اوکراین می باشد. روز 15 دسامبر برای انتشار گزارش کمیسیون اروپا راجع پیشرفت هر دو کشور اوکراین و گرجستان در مورد روند اصلاحات برای لغو روادید اروپا تعیین گردیده بود.

نظرات