زنان از تهران اخراج می شوند

زن دستفروشمدتی است پلیس تهران افراد بدون خانه و بیچاره را دستگیر می کند. این اقدام پلیس بدنبال مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان انضباط شهری صورت می گیرد. در این دستگیریها زنان از اولویت برخوردار هستند. پلیس تهران نام یکی از عملیاتش را "جمع آوری زنان معتاد متجاهر" گذاشته است. اگر اسم این عملیات جهنم هم باشد مسئله مهم این است که پس از دستگیری چه بلایی بر سر این زنان خواهد آمد بویژه آنکه می دانیم اکثر آنها خانه و کاشانه ای در تهران ندارند و از شهر یا روستای محل اقامت خود فراری شده اند.
آنطور که نشریه شهرنوشت گزارش کرده است گویا حمید کلانتری معاون تعاون وزیر تعاون برای این زنان راه حلی در آستین دارد. او می گوید: زنان آسیب دیده شهرستانی باید به محل زندگی اصلی خود بازگردند و فرصت های اشتغال در شهرهای مبدا ایجاد شود چرا که در صورت اشتغال این افراد در کلانشهر تهران ما با موضوع اسکان و تهیه مکان زندگی نیز رو به رو می شویم و بار مشکلات دوچندان می شود.
همانطور که ملاحظه می فرمایید فرصتهای اشتغال قرار است برای این زنان ایجاد شود. حالا اینکه دولتی برای افراد سالم و آسیب ندیده نمی تواند شغل ایجاد کند و آمار بیکاری جوانان را به میلیونها رسانده است چطور امیدوار است که با فرمولهایی ساده برای افراد آسیب دیده شغل و امنیت ایجاد کند، بماند. مسئله اساسی این است که قیمت برخی از املاک در منطقه 12 شهرداری بخاطر حضور کارتن خوابها بشدت سقوط کرده است و باید راه حلی در این زمینه پیدا شود. مردم هم دیگر بجای همدردی با کارتن خوابها با آن پسربچه ای همدردی کنند که در سیمای جمهوری اسلامی گریه کرد و گفت بخاطر حضور معتادان در پارکهای محل از تفریح کردن محروم شده است.

نظرات