درگیری وزیر کشور اوکراین و ساکاشویلی

درگیری ساکاشویلیساکاشویلی به وزیر کشور اوکراین دزد خطاب می کند و آقای وزیر بسوی او استکان پرتاب می نماید.
میخیل ساکاشویلی فرماندار اودسا در میان سخنرانی وزیر کشور وارد می شود و او را دزد خطاب می کند و متهم به فساد می نماید. آرسنی آواکوف وزیر کشور استکان را از روی میزش بر می دارد و بسوی ساکاشویلی پرتاب می کند و به او فحش ناجوری می دهد.
اوکراین فاسدترین کشور اروپایی است و بندر اودسا در دوران پس از فروپاشی شوروی یکی از مراکز مهم فساد، قاچاق کالا و باندهای مافیایی در این کشور بوده است. ساکاشویلی در دوران ریاست جمهوری در گرجستان توانست باندهای مهم قاچاق و مافیاهای این کشور را منهدم کند اما در اوکراین او با چالش بزرگتری مواجه است زیرا حجم تجارت در این کشور بسیار بالاتر و باندهای مافیایی فربه تر از کشور سابق او هستند.
[embed]https://youtu.be/GXk6GLqQdIU[/embed]

نظرات