ساکاشویلی گرجستانی نیست

میشا اوکراینیگیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان پیشنهاد وزارت دادگستری کشور مبنی بر لغو شهروندی از میخیل ساکاشویلی را پذیرفت. ساکاشویلی پیش از این در نزد عموم اعلام کرده بود که یک اوکراینی است. در یک ویدئو که از گفتگوی او با مدیر یک شبکه تلویزیونی منتشر شده است، ساکاشویلی خواهان برهم زدن نظم عمومی در گرجستان می شود. بسیاری از ناظران اقدامات ساکاشویلی در سالهای اخیر را مغایر با منافع ملی گرجستان ارزیابی کرده اند.

نظرات