تزریق سم به همسر سابق

مرد به منزل همسر سابق خود در ایروان می رود تا دیدار مجددی با او داشته باشد. بین همسران سابق درگیری لفظی صورت می گیرد. مرد همسرش را به نقطه ای هل می دهد و بزور به او سم تزریق می کند.
این رویداد عجیب و دلخراش زمانی آشکار می شود ک زنی 29 ساله با حال جسمی وخیم به بیمارستانی در شهر ایروان منتقل می شود. خبرگزاری نیوز ماجرای این قربانی را پی گیری و منتشر می کند. همین منبع گزارش میدهد که مسائل پشت پرده این ماجرا هنوز روشن نیست.

نظرات