مذاکرات بازرگانی آزاد بین گرجستان و چین

دیمیتری کومسیشویلیوزیر اقتصاد گرجستان دیمیتری کومسیشویلی اعلام کرد که دور اول مذاکرات بازرگانی آزاد بین چین و گرجستان در ژانویه 2016 آغاز خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در ماه اکتبر آینده بنتیجه برسد.
روز 10 دسامبر جاری وزیر اقتصاد گرجستان در پکن حضور داشت و توافقنامه گفتگو در مورد تجارت آزاد را با زونگ شان معاون وزارت اقتصاد چین به امضاء رساند.
روز 11 دسامبر جاری ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان گفت که این مذاکرات در مدت حدود یکسال تکمیل خواهد انجامید. آقای قاریباشویلی اظهار داشت که ما باید با همه جهان روابط نزدیک، سازنده و عملگرایانه داشته باشیم.

نظرات