ایران از لحاظ شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین تر از کشورهای قفقاز

IDIگزارش مربوط به شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات امسال IDI 2015 Rank منتشر شد. در رتبه بندی این شاخص کشور کره جنوبی مقام نخست را در میان کشورهای جهان بدست آورده است. رتبه ایران 91 و پایین تر از کشورهای کوچک قفقاز و نیز کشورهای خلیج فارس معین شده است.
در میان کشورهای قفقاز و همسایگان، روسیه در جایگاه 45 و ترکیه 69 قرار دارند. در قفقاز جنوبی رتبه جمهوری آذربایجان 67 ارمنستان 76 و گرجستان 78 تعیین شده است و ایران در جایگاهی پایین تر از این کشورها قرار گرفته است.
در منطقه خلیج فارس بحرین رتبه 27 و عربستان سعودی رتبه 41 را کسب کرده اند و بنابراین رتبه ایران بسیاز نازلتر از این کشورها است.
کشور سوریه به رهبری بشار اسد در رتبه 117 قرار گرفته است و جایگاه پایین تری از ایران دارد.

نظرات