متهم به قتل پلیس در تلاوی بیمار روانی است

[caption id="attachment_9699" align="aligncenter" width="268"]Interpressnews Interpressnews[/caption]

خبرگزاری اینترپرس جزئیات دیگری در مورد جنایت مرگبار در شرق گرجستان منتشر کرده است.
متهم بیمار روانی است و سلاح مورد استفاده او اسلحه شکاری بوده است. او بسوی یک پلیس زن در محوطه کلانتری شلیک می کند. سپس پلیس دیگری از ساختمان خارج می شود و به صحنه حادثه می رود، او نیز هدف گلوله قرار می گیرد و جان می سپارد. شاهدان به این خبرگزاری گفته اند که تیراندازی از پشت حصار دور محوطه صورت گرفته است.

نظرات