ماهان در مسیر تهران-مسکو پرواز برقرار می کند

هواپیمایی ماهانشرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرده است از 21 ژانویه جاری پرواز مستقیم بین شهرهای تهران و مسکو را برقرار خواهد کرد.
در حال حاضر پروازهای بین دو شهر توسط شرکت روسی ایرفلوت انجام می شود.

نظرات