هیلا صدیقی بازداشت شد

هیلا صدیقیشامگاه هفتم ژانویه جاری شاعر ایرانی هیلا صدیقی بازداشت شد.

نظرات