نخستین سفیر بنگلادش در ارمنستان آغاز بکار کرد

سفیر بنگلادش ارمنستانآقای جاشین اودیم نخستین سفیر کشور بنگلادش در ارمنستان به حضور سرگی ماناساریان معاون وزیر امور خارجه رسید و استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفیر بنگلادش در دیدار مزبور اعلام کرد که نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا روابط ارمنستان و بنگلادش توسعه پیدا کند. آنطور که معاون وزیر خارجه ارمنستان گفته است دوطرف می توانند در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری مشترک داشته باشند.

نظرات