اعتراض دانشجویان عراقی در کوتائیسی به عدم تمدید اجازه اقامت

[caption id="attachment_9809" align="aligncenter" width="250"]Photo: .interpressnews.ge Photo: .interpressnews.ge[/caption]

به گزارش اینترپرس عده ای از دانشجویان عراقی دانشگاه آکاکی تسرتلی در کوتائیسی دست به تظاهرات زدند و به عدم تمدید اجازه اقامت از سوی دادگستری گرجستان اعتراض کردند.
معترضان از مقامات دانشگاه آکاکی تسرتلی می خواهند که برای تمدید اقامت 10 دانشجو یاری برسانند. یکی از این دانشجویان می گوید: دلیلی بما نمی گویند، آنها فقط می گویند حضور شما در گرجستان خطرناک است. ما خطرناک نیستیم. ما اعتراض خود را تا مساعدت مقامات دانشگاه ادامه خواهیم داد و در سر کلاسهای درس حاضر نخواهیم شد.
در هفته های اخیر گزارشهایی در مورد عدم صدور ویزای مهاجرت برای ایرانیان نیز به قفقازستان رسیده است.

نظرات