آلمان وزیر کشاورزی روسیه را راه نداد

سفر هیئت روسی به آلمان جهت شرکت در نمایشگاه هفته سبز در برلین لغو گردید زیرا دولت آلمان با صدور ویزا برای آلکساندر تکاچوف موافقت نکرد. بموجب تحریمهایی که اروپا بر روسیه اعمال کرده است سفر برخی از مقامات این کشور و از جمله وزیر کشاورزی به اروپا ممنوع گردیده است.
وزارت کشاورزی روسیه در پی این اقدام دولت آلمان بیانیه ای انتقادی صادر کرد و اعلام نمود این گونه اقدامات هیچ منفعتی برای همکاری های دوجانبه روسیه و آلمان ندارد.

نظرات