ایران کشور مناسبی برای زنان و بچه ها نیست

قفقازستان - روبن واردانیان موسس بنیاد ایده در ارمنستان با اشاره به لغو تحریمها می گوید: در سالهای آینده بسیاری از کارآفرینان و متخصصان برای کار به ایران خواهند رفت. این افراد بخاطر شرایط خاص ایران مایل نیستند همسر و فرزندانشان در این کشور زندگی کنند،بنابراین می توانند همسر و فرزندان خود را در ارمنستان اسکان دهند و آخر هفته به آنها سر بزنند.
بنیاد ایده صاحب کالج بین المللی دیلیجان می باشد.
قفقازستان به آقای واردانیان یادآوری می کند که گرچه شرایط زندگی در ایران اسلامی نامطلوب است ولی حضور زن و فرزندان در کشوری که یکی از منابع مهم درآمد آن از راه تن فروشی و مشاغل جانبی آن است نیز چندان خردمندانه بنظر نمی رسد.

نظرات