گرجستان از حضور در جام‌جهانی شمشیربازی تهران انصراف داد

شمشیربازیگرجستان از حضور در مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان تهران، انصراف داد. تیمهای مصر و کویت نیز در این مسابقات حاضر نشده اند.
با انصراف این سه کشور، مسابقات شمشیربازی جوانان جهان با آنکه اسم جهان را یدک می کشد تنها با حضور ایران، آرژانتین، تونس، اوکراین و عراق آغاز گردیده است.
خبرگزاری تسنیم در ایران علت انصراف گرجستان و سایر کشورها در این مسابقات را جوسازی‌های عربستان اعلام کرده است ولی توضیحی نمیدهد که چرا از ابتدا کشورهای اندکی برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کرده بودند.

نظرات